Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Επιδότηση αγοράς εντομοαπωθητικών κατά του καταρροϊκού στην Πιερία

 
Για την έγκριση επιχορήγησης αγοράς εγκεκριμένων από τον Ε.Ο.Φ και το ΥΠΑΑΤ εντομοαπωθητικών για τον έλεγχο και την πρόληψη του Καταρροϊκού πυρετού (ΚΥΑ 5137/128132/ ΦΕΚ Β΄ 2738/14-10-2014) εξέδωσε ανακοίνωση, προς ενημέρωση των
κτηνοτρόφων, το Τμήμα Κτηνιατρικής Πιερίας.
Η δαπάνη επιχορήγησης υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του τιμολογίου αγοράς και η συχνότητα χρήσης τους δε δύναται να υπερβαίνει την προβλεπόμενη στο φύλλο οδηγιών του σκευάσματος.

Για την καταβολή στους δικαιούχους της ενίσχυσης αγοράς ενομοαπωθητικών για την προστασία από τον καταρροϊκό πυρετό απαιτείται η προσκόμιση από το δικαιούχο, αίτησης καταβολής της ενίσχυσης συνοδευόμενη από τα ακόλουθα παραστατικά:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο τιμολογίων αγοράς εντομοαπωθητικών σκευασμάτων
β) Αντίγραφο Κτηνιατρικής συνταγής (μόνο για εντομοαπωθητικά σκευάσματα).
γ) Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή των εντομοαπωθητικών σκευασμάτων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε Πιερίας στα τηλέφωνα:  2351/354100 & 2351/354113.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου