Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση των «ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ» Νέων Γεωργών της 704/2008 (2η Πρόσκληση) για παραλαβή αποφάσεων έγκρισης και Απόρριψης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ενημερώνει
τους ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ του Προγράμματος των
Νέων Γεωργών (Μέτρο 112 του ΠΑΑ 2007 – 2013 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» - 2η Πρόσκληση) ότι από την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11/2014 μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο 7 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Πιερίας ώστε να προβούν:

στην ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ προσκομίζοντας (α)·Ταυτότητα, (β) Εκκαθαριστικό (γ) Φωτοτυπία (2 αντίτυπα) Βιβλιαρίου Τραπέζης με 1ο το όνομα του δικαιούχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου