Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

                         


Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ανακοινώνει ότι οι οφειλέτες θα έχουν την δυνατότητα µε αίτηση τους , να ρυθµίσουν σε δόσεις τις οφειλές τους προς

την Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης Σύµφωνα µε τον Ν.4304/14(ΦΕΚ234/Α/23-10-2014) άρθρο 25. Όπως ψηφίστηκε από την Βουλή καθώς και µε την υπ αριθµόν 132/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ.
Ø Στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται οι οφειλές που έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσµες µέχρι την 30/09/2014.
Ø Για την εφάπαξ εξόφληση οφειλής παρέχεται υποχρεωτική απαλλαγή (100%)
από τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις.
− 10 δόσεις µε απαλλαγή προσαυξήσεων 80%
− 20 δόσεις µε απαλλαγή προσαυξήσεων 60%
− 30 δόσεις µε απαλλαγή προσαυξήσεων 45%
− 40 δόσεις µε απαλλαγή προσαυξήσεων 30%
Ο αριθµός των δόσεων της ρύθµισης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από σαράντα (40), ενώ η κάθε δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη από σαράντα ευρώ (40,00 €)
 Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει να υποβληθεί στη ΔΕΥΑ Κατερίνης το αργότερο µέχρι 14/11/2014 (τµήµα καταναλωτή τηλ.: 23510/45309-311 , ισόγειο Σβορώνου 17)
 

 Ο Δ/ντής της ΔΕΥΑΚ.

 Μιχάλης Παπαδόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου