Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑΑπάντηση των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης σε ερώτηση του βουλευτή Πιερίας Κ.Κουκοδήμου

Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και πρόγραμμα διανομής γάλακτος


Το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία καθώς επίσης και το πρόγραμμα
διανομής γάλακτος σε αυτά, περιλαμβάνονται στην απάντηση των συναρμόδιων υπουργείων Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές της Ν.Δ. μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Πιερίας Κ.Κουκοδήμος.
Ειδικότερα τα αρμόδια υπουργεία αναφέρουν:

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία διέπεται από τους Κανονισμούς αριθ. ΕΚ 1234/2007 και αριθ.ΕΚ 288/2009, όπως τροποποιημένοι ισχύουν. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Ε.Ε. χάρη στην οποία φρούτα και λαχανικά προσφέρονται στα παιδιά στα σχολεία. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά, τη στιγμή που αρχίζουν να διαμορφώνονται οι διατροφικές τους συνήθειες και παράλληλα η προώθηση των αγροτικών προϊόντων και η στήριξη του γεωργικού τομέα. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, ως εποπτεύουσα αρχή του προγράμματος, ορίζει τα είδη των φρούτων που θα διανεμηθούν καθώς και τις περιοχές διανομής αυτών, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως ο εποχιακός χαρακτήρας, η διαθεσιμότητα των προϊόντων ή περιβαλλοντικοί λόγοι.
Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 υλοποιήθηκε στη χώρα μας το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, στο πλαίσιο του οποίου διανεμήθηκαν μήλα, πορτοκάλια και φρουτοσαλάτες σε φυσικό χυμό φρούτου σε όλους τους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Σημειώνεται ότι, οι διαθέσιμες ενωσιακές πιστώσεις ανήλθαν σε 1.861.300,00 ευρώ εκ των οποίων απορροφήθηκε ποσό ύψους 1.837.699,98 ευρώ, δηλαδή το 98% των πιστώσεων και διανεμήθηκαν 15.396.008 μερίδες φρούτων.
Για τη νέα σχολική περίοδο 2014-2015 έχει καταρτισθεί εθνική στρατηγική για την υλοποίηση του προγράμματος και οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν είναι οι ακόλουθες:
*ΚΥΑ για την υλοποίηση του προγράμματος που συνυπογράφεται από τέσσερις υπουργούς (έχει ήδη καταρτιστεί σχέδιο απόφασης και βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών).
*Έκδοση ΥΑ για τον καθορισμό της διαδικασίας των ελέγχων και των δικαιολογητικών πληρωμής, τη συμπλήρωση των κυρώσεων, τον καθορισμό υποδειγμάτων εγγράφων για τη διανομή των προϊόντων και άλλων λεπτομερειών για την υλοποίηση του σχεδίου.
*Κατάρτιση διακήρυξης, δημοσιοποίησή της και κήρυξη διαγωνισμού ή διαγωνισμών.
*Διενέργεια του διαγωνισμού για το προϊόν, τα μέτρα επικοινωνίας και τα συνοδευτικά μέτρα.
*Έκδοση αποφάσεων για τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς, των ενδεχόμενων ενστάσεων, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών και
*Έκδοση απόφασης κατακύρωσης του έργου, υπογραφή συμβάσεων και έναρξη της διανομής των φρούτων στα σχολεία.
Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν θα επιλεγούν από αυτά που προτείνονται από το Υπουργείο Υγείας.
Με την ΚΥΑ που αφορά συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονικού ΕΚ υπ’αριθμ. 657/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος σε μαθητές σχολικών μονάδων καθώς και με σχετική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρα μας το πρόγραμμα της επιδότησης κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία. Η επιδότηση είναι εξ ολοκλήρου ενωσιακή και ανέρχεται σε περίπου 0,18 λεπτά ανά λίτρο γάλακτος που καταναλώνεται από μαθητές σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας. Δεν πρόκειται για δωρεάν διανομή γάλακτος σε σχολεία, οπότε δεν αναθεωρούνται οι αποδέκτες ή το προς διανομή προϊόν σε ετήσια βάση όπως στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων στα σχολεία.
Δεν προβλέπεται συγκεκριμένος προϋπολογισμός ανά κράτος-μέλος και η απορρόφηση κονδυλίων εξαρτάται από τις αιτήσεις συμμετοχής επιλέξιμων φορέων που μπορεί να είναι μια σχολική μονάδα, ή σχολική επιτροπή, οι προμηθευτές των προϊόντων (στους οποίους περιλαμβάνεται και το κυλικείο) ή και μια οργάνωση, η οποία θα συσταθεί και θα λειτουργεί για λογαριασμός ενός ή περισσοτέρων σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικών αρχών. Η εν λόγω επιδότηση μπορεί να συνδυαστεί με πιθανούς άλλους πόρους φορέων όπως π.χ. Δήμοι, ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις κ.α.) προκειμένου το γάλα να διατίθεται δωρεάν στους μαθητές.
Η ανωτέρω στρατηγική βασίζεται στο περιθώριο που θέτει το υπάρχον ενωσιακό πλαίσιο, ενώ θα αναπροσαρμοστεί το επόμενο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης νέου νομοθετικού πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε.
Ο Αν.Υπουργός
Πάρις Κουκουλόπουλος

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Για το Σχολικό Έτος 2012-2013 υπεγράφη ΚΥΑ μεταξύ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον καθορισμό των περιοχών υλοποίησης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία. Σύμφωνα με την ΚΥΑ το σχέδιο υλοποιήθηκε σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία των Περιφερειών Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Στις παραπάνω Περιφερειακές Διευθύνσεις και Περιφερειακές Ενότητας, φοιτούν συνολικά 364.665 μαθητές σε 3.522 σχολικές μονάδες.
Επίσης υλοποίησε πρόγραμμα στα δημοτικά σχολεία των ανωτέρω περιοχών κατά το χρονικό διάστημα από 5-3-2013 έως 15-6-2013.
Για το σχολικό έτος 2013-2014 υπεγράφη ΚΥΑ μεταξύ των υπουργών σχετικά με τον καθορισμό των περιοχών υλοποίησης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, σύμφωνα με την οποία υλοποίηση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, στα δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης σε 344 σχολικές μονάδες.
Το σχέδιο υλοποιήθηκε σε δημοτικά σχολεία των ανωτέρων περιοχών κατά το χρονικό διάστημα 15-3-2014 έως 15-6-2014.
Επιπλέον, η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με τι αρμόδιες υπηρεσίες του συνερωτώμενου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επεξεργάζεται σχέδιο ΚΥΑ προκειμένου για την υλοποίηση του Σχεδίου Προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015.
Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εφαρμόζει για το τρέχον σχολικό έτος την πιλοτική δράση «Βάλε το φρούτο στη ζωή σου» παρέχοντας σε συγκεκριμένα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και Θεσσαλονίκης φρούτα εποχής.
Τέλος ,σας γνωρίζουμε ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας με έγγραφό τους διαβίβασαν έγγραφο του Τμήματος αξιοποίησης Γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, προκειμένου αυτές να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους σχετικά με την έναρξη του προγράμματος ενίσχυσης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 268/12728/2013 (Β’247) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου