Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 07 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης για το έτος 2015
 
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλη της Κατερίνης
 
3. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
 
4. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)
 
5. Ανάκληση (ή επαναχορήγηση) αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος  
 
6. Εκμίσθωση – ανάκληση - αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων ή μετατόπισή τους στο Δήμο Κατερίνης.
 
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
 
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της ΚΖ΄Εφορείας Προïστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην πόλη της Κατερίνης
 
9. Ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου